VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě)
- před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena
- izolujte poklop šachty
- při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtici (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi).

Je-li vodoměr umístěn uvnitř
- místnost, kde je vodoměr umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například rozbitým oknem).

Další informace o vodoměrech:

Oznámení