VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodoměr se instaluje zpravidla ve sklepě, bezprostředně za vstupem vodovodní přípojky do objektu, či ve vodoměrné šachtě. Podmínky umístění vodoměru určuje ze zákona dodavatel. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, prosím proveďte v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku na základě písemné výzvy, kterou obdržíte od Vodakvy. Pokud je vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě, je jejím vlastníkem odběratel a zodpovídá za její stav.

Pravidelné kontroly a výměny vodoměrů zajišťují pracovníci Vodakvy, v souladu s příslušnými metrologickými předpisy. Každý vodoměr má úřední ověření (cejchovní plombu nebo nálepku), před skončením platnosti tohoto úředního ověření pracovníci Vodakvy vodoměr vymění, tato výměna je samozřejmě bezplatná.

Výměnu nebo opravu vodoměru hradí odběratel v případě, kdy došlo k jeho mechanickému nebo tepelnému poškození či k poškození plomby. Odběratel také hradí náklady spojené s výměnou nefunkčních prvků vodoměrné sestavy (ventil, zpětnou klapku, filtr apod.), která je součástí přípojky a tedy v majetku vlastníka nemovitosti.

Nezapomeňte, že je třeba chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením. Pokud k tomuto poškození dojde, nese odběratel náklady spojené s opravou či výměnou vodoměru.

Další informace k vodoměrům:

Oznámení