94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2019 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 27.9.2018 - viz seznam členských obcí.

Poznámka: V průběhu roku 2019 by mělo dojít k ohlášenému snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. Zatím však není jisté, zda a od jakého data k tomuto snížení dojde. V ceníku na rok 2019 jsou proto uvedené ceny s DPH v obou sazbách. 

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%)
35,55 40,88 39,10 27,50  31,63 30,25 63,05 72,51 69,35

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%)
1,5 922,09 1 060,40 1 014,30 878,18 1 009,91 966 1 800,27 2 070,31 1 980,30
2,5 1 572,36 1 808,21 1 729,60 1 507,55 1 733,68 1 658,30 3 079,91 3 541,90 3 387,90
3 1 958,14 2 251,86 2 153,95 1 886,00 2 168,90 2 074,60 3 844,14 4 420,76 4 228,55
3,5 2 378,41 2 735,17 2 616,25  2 302,09 2 647,40 2 532,30 4 680,50 5 382,58 5 148,55
5 3 830,55 4 405,13 4 213,60 3 755,27 4 318,56 4 130,80 7 585,82 8 723,69 8 344,40
6 4 940,82 5 681,94 5 434,90 4 878,09 5 609,80  5 365,90 9 818,91 11 291,75 10 800,80
7 6 152,50 7 075,38 6 767,75 6 113,82 7 030,89 6 725,20 12 266,32 14 106,27 13 492,95
10 10 334,32 11 884,47 11 367,75 10 426,32 11 990,27 11 468,95 20 760,64 23 874,74 22 836,70
15 18 868,36 21 698,61 20 755,20 19 375,41 22 281,72 21 312,95 38 243,77 43 980,34 42 068,15
20 29 062,59 33 421,98 31 968,85 30 224,09 34 757,70 33 246,50 59 286,68 68 179,68 65 215,35
25 40 701,64 46 806,89 44 771,80 42 746,55 49 158,53 47 021,20 83 448,19 95 965,42 91 793,00
30 53 639,14 61 685,01 59 003,05 56 787,00 65 305,05 62 465,70 110 426,14 126 990,06 121 468,75
35 67 766,36 77 931,31 74 543,00 72 229,41 83 063,82 79 452,35 139 995,77 160 995,14 153 995,35
40 82 998,64 95 448,44 91 298,50 88 984,91 102 332,65 97 883,40 171 983,55 197 781,08 189 181,90
50 116 518,00 133 995,70 128 169,80 126 149,77 145 072,24 138 764,75 242 667,77 279 067,94 266 934,55
60 153 774,86 176 841,09 169 152,35 167 820,55 192 993,63 184 602,60 321 595,41 369 834,72 353 754,95
75 216 005,55 248 406,38 237 606,10 238 047,91 273 755,10 261 852,70 454 053,46 522 161,48 499 458,80
80 238 323,91 274 072,50 262 156,30 263 384,50 302 892,18 289 722,95 501 708,41 576 964,67 551 879,25
90 285 177,00 327 953,55 313 694,70 316 789,45 364 307,87 348 468,40 601 966,45 692 261,42 662 163,10
100 334 853,86 385 081,94 368 339,25 373 688,32 429 741,57 411 057,15 708 542,18 814 823,51 779 396,40
120 442 147,82 508 469,99 486 362,60 497 367,68 571 972,83 547 104,45 939 515,50 1 080 442,83 1 033 467,05

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2019 o 0,55 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
27,50 3,85 31,35

Průměrná cena (tzn. cena v jednosložkové kalkulaci, uváděná pouze pro porovnání s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné).

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%)
40,34 46,39 44,37 31,35 36,05 34,49 71,69 82,44 78,86

Poznámky:

V obci Lužná je cena vodného a stočného jednosložková. Vodné je všem skupinám odběratelů v roce 2019 účtováno ve výši 38,18 Kč/m3 bez DPH (43,90 Kč/m3 včetně 15% DPH), stočné pro domácnosti je 195,- Kč/osoba/čtvrtletí včetně 15% DPH. Ostatní odběratelé (kteří nepatří do skupiny"domácnosti") hradí stočné dle spotřeby na vodoměrech ve výši 31,35 Kč/m3 bez DPH (36,05 včetně 15% DPH).

V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny, tedy 71,69 za m3 bez DPH (82,44 Kč za m3 včetně 15% DPH). U ostatních odběratelů se účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.

Ceníky pro obce provozované na individuální provozní smlouvu

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení