94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2018 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 24.11.2017 - viz seznam členských obcí.

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m3 (sazba DPH činí 15 %)

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
34,00 39,10 26,30 30,25 60,30 69,35

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 15 %)

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5 882 1 014,30 840 966 1 722 1980,30
2,5 1 504 1 729,60 1 442 1 658,30 2 946 3 387,90
3 1 873 2 153,95 1 804 2 074,60 3 677 4 228,55
3,5 2 275 2 616,25 2 202 2 532,30 4 477 5 148,55
5 3 664 4 213,60 3 592 4 130,80 7 256 8 344,40
6 4 726 5 434,90 4 666 5 365,90 9 392 10 800,80
7 5 885 6 767,75 5 848 6 725,20 11 733 13 492,95
10 9 885 11 367,75 9 973 11 468,95 19 858 22 836,70
15 18 048 20 755,20 18 533 21 312,95 36 581 42 068,15
20 27 799 31 968,85 28 910 33 246,50 56 709 65 215,35
25 38 932 44 771,80 40 888 47 021,20 79 820 91 793,00
30 51 307 59 003,05 54 318 62 465,70 105 625 121 468,75
35 64 820 74 543,00 69 089 79 452,35 133 909 153 995,35
40 79 390 91 298,50 85 116 97 883,40 164 506 189 181,90
50 111 452 128 169,80 120 665 138 764,75 232 117 266 934,55
60 147 089 169 152,35 160 524 184 602,60 307 613 353 754,95
75 206 614 237 606,10 227 698 261 852,70 434 312 499 458,80
80 227 962 262 156,30 251 933 289 722,95 479 895 551 879,25
90 272 778 313 694,70 303 016 348 468,40 575 794 662 163,10
100 320 295 368 339,25 357 441 411 057,15 677 736 779 396,40
120 422 924 486 362,60 475 743 547 104,45 898 667 1 033 467,05

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2018 o 0,50 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
26,30 3,69 29,99

Průměrné ceny (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody – Kč/m3)

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
38,58 44,37 29,99 34,49 68,57 78,86

Poznámky:

V obci Lužná je cena vodného a stočného jednosložková. Vodné je všem skupinám odběratelů v roce 2018 účtováno ve výši 36,77 Kč/m3 bez DPH (42,29 Kč/m3 včetně DPH), stočné pro domácnosti je 186,- Kč/osoba/čtvrtletí včetně DPH. Ostatní odběratelé (kteří nepatří do skupiny"domácnosti") hradí stočné dle spotřeby na vodoměrech ve výši 29,99 Kč/m3 bez DPH (34,49 včetně DPH).

V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny, tedy 68,57 za m3 bez DPH (78,86 Kč za m3 včetně DPH). U ostatních odběratelů se účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.

Ceníky vodného a stočného pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení