94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodné a stočné 2015

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Ceník stočného pro obec Blatnice

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2015 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 26.9.2014 - viz seznam členských obcí.

Pohyblivá složka - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m3(sazba DPH činí 15 %)

vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
31,33 36,03 24,11 27,73 55,44 63,76

Pevná složka - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 15 %)

fakturační vodoměr - qp (Qn) [m3/h]vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
1,5 882 1 014,30 816 938,40 1 698 1 952,70
2,5 1 499 1 723,85 1 387 1 595,05 2 886 3 318,90
3 1 863 2 142,45 1 730 1 989,50 3 593 4 131,95
3,5 2 260 2 599,00 2 108 2 424,20 4 368 5 023,20
5 3 628 4 172,20 3 423 3 936,45 7 051 8 108,65
6 4 671 5 371,65 4 439 5 104,85 9 110 10 476,50
7 5 808 6 679,20 5 557 6 390,55 11 365 13 069,75
10 9 722 11 180,30 9 454 10 872,10 19 176 22 052,40
15 17 681 20 333,15 17 534 20 164,10 35 215 40 497,25
20 27 161 31 235,15 27 320 31 418,00 54 481 62 653,15
25 37 959 43 652,85 38 607 44 398,05 76 566 88 050,90
30 49 939 57 429,85 51 256 58 944,40 101 195 116 374,25
35 63 001 72 451,15 65 163 74 937,45 128 164 147 388,60
40 77 066 88 625,90 80 245 92  281,75 157 311 180 907,65
50 107 967 124 162,05 113 682 130 734,30 221 649 254 896,35
60 142 252 163 589,80 151 152 173 824,80 293 404 337 414,60
75 199 411 229 322,65 214 265 246 404,75 413 676 475 727,40
80 219 884 252 866,60 237 027 272 581,05 456 911 525 447,65
90 262 828 302 252,20 284 992 327 740,80 547 820 629 993,00
100 308 315 354 562,25 336 079 386 490,85 644 394 741 053,10
120 406 428 467 392,20 447 081 514 143,15 853 509 981 535,35

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složkapevná složkacelkem
bez DPHbez DPHbez DPH
24,11 3,10 27,21

Průměrné ceny (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody – Kč/m3)

vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
35,88 41,26 27,21 31,29 63,09 72,55

Poznámka: V obci Lužná, kde Vodakva provozuje vodovodní síť od 1.1.2014, je cena vodného a stočného jednosložková. Stočné je na úrovni průměrného stočného, platného pro členské obce sdružení. Vodné je pro rok 2014 a 2015 na úrovni ceny předchozího provozovatele za rok 2013 (tzn. 33,40 Kč za m3 bez DPH).

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení