94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodné a stočné 2014

Sazby vodného a stočného pro rok 2014 jsou stanoveny na základě cenového vzorce dle usnesení valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, konané dne 29.11.2013.

Pohyblivá složka (platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m3(sazba DPH činí 15 %)

vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
31,33 36,03 24,11 27,73 55,44 63,76

Pevná složka (roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru)

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 15 %)

fakturační vodoměr - qp (Qn) [m3/h]vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
1,5 882 1 014,30 816 938,40 1 698 1 952,70
2,5 1 502 1 727,30 1 388 1 596,20 2 890 3 323,50
3 1 869 2 149,35 1732 1 991,80 3 601 4 141,15
3,5 2 269 2 609,35 2109 2 425,35 4 378 5 034,70
5 3 649 4 196,35 3 428 3 942,20 7 077 8 138,55
6 4 702 5 407,30 4 447 5 114,05 9 149 10 521,35
7 5 851 6 728,65 5 567 6 402,05 11 418 13 130,70
10 9 814 11 286,10 9 476 10 897,40 19 290 22 183,50
15 17 889 20 572,35 17 584 20 221,60 35 473 40 793,95
20 27 522 31 650,30 27 408 31 519,20 54 930 63 169,50
25 38 509 44 285,35 38 742 44 553,30 77 251 88 838,65
30 50 713 58 319,95 51 448 59 165,20 102 161 117 485,15
35 64 029 73 633,35 65 419 75 231,85 129 448 148 865,20
40 78 379 90 135,85 80 574 92 660,10 158 953 182 795,95
50 109 935 126 425,25 114 181 131 308,15 224 116 257 733,40
60 144 983 166 730,45 151 851 174 628,65 296 834 341 359,10
75 203 476 233 997,40 215 317 247 614,55 418 793 481 611,95
80 224 442 258 108,30 238 209 273 940,35 462 651 532 048,65
90 268 441 308 707,15 286 456 329 424,40 554 897 638 131,55
100 315 072 362 332,80 337 851 388 528,65 652 923 750 861,45
120 415 729 478 088,35 449 541 516 972,15 865 270 995 060,50

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složkapevná složkacelkem
bez DPHbez DPHbez DPH
24,11 3,10 27,21

Průměrné ceny (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody – Kč/m3)

vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
35,88 41,26 27,21 31,29 63,09 72,55

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení