94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2011

Sazby vodného a stočného pro rok 2011 jsou stanoveny dle usnesení valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, konané dne 24.9.2010.

Pohyblivá složka (platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody)

ceny v Kč za 1m3 (sazba DPH činí 10 %)

vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
28,80 31,68 20,79 22,87 49,59 54,55

Pevná složka (roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru)

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 10 %)

fakturační vodoměr - qp (Qn) [m3/h]vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
1,5 852 937,20 600 660 1452 1 597,20
2,5 1 386 1 524,60 1 141 1 255,10 2 527 2 779,70
3 1 705 1 875,50 1 463 1 609,30 3 168 3 484,80
3,5 2 054 2 259,40 1 817 1 998,70 3 871 4 258,10
5 3 265 3 591,50 3 043 3 347,30 6 308 6 938,80
6 4 196 4 615,60 3 985 4 383,50 8 181 8 999,10
7 5 216 5 737,60 5 018 5 519,80 10 234 11 257,40
10 8 756 9 631,60 8 602 9 462,20 17 358 19 093,80
15 16 039 17 642,90 15 975 17 572,50 32 014 35 215,40
20 24 801 27 281,10 24 846 27 330,60 49 647 54 611,70
25 34 858 38 343,80 35 027 38 529,70 69 885 76 873,50
30 46 084 50 692,40 46 392 51 031,20 92 476 101 723,60
35 58 385 64 223,50 58 844 64 728,40 117 229 128 951,90
40 71 689 78 857,90 72 312 79 543,20 144 001 158 401,10
50 101 078 111 185,80 102 063 112 269,30 203 141 223 455,10
60 133 883 147 271,30 135 270 148 797 269 153 296 068,30
75 188 914 207 805,40 190 977 210 074,70 379 891 417 880,10
80 208 707 229 577,70 211 012 232 113,20 419 719 461 690,90
90 250 341 275 375,10 253 157 278 472,70 503 498 553 847,80
100 294 588 324 046,80 297 946 327 740,60 592 534 651 787,40
120 390 451 429 496,10 394 981 434 479,10 785 432 863 975,20

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složkapevná složkacelkem
bez DPHbez DPHbez DPH
20,79 2,35 23,14

Průměrné ceny (přepočtené průměrné ceny na základě typických ročních odběrů – Kč/m3)

vodnéstočnécelkem vodné a stočné
bez DPHs DPHbez DPHs DPHbez DPHs DPH
32,72 35,99 23,14 25,45 55,86 61,44

Oznámení