VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodné a stočné 2017

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2017 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 1.12.2016 - viz seznam členských obcí.

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m3 (sazba DPH činí 15 %)

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
32,44 37,31 25,10 28,87 57,54 66,18

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 15 %)

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5 882 1 014,30 840 966 1722 1980,30
2,5 1 500 1 725,00 1 439 1 654,85 2 939 3 379,85
3 1 866 2 145,90 1 798 2 067,70 3 664 4 213,60
3,5 2 264 2 603,60 2 192 2 520,80 4 456 5 124,40
5 3 638 4 183,70 3 567 4 102,05 7 205 8 285,75
6 4 685 5 387,75 4 627 5 321,05 9 312 10 708,80
7 5 828 6 702,20 5 792 6 660,80 11 620 13 363,00
10 9 764 11 228,60 9 853 11 330,95 19 617 22 559,55
15 17 777 20 443,55 18 259 20 997,85 36 036 41 441,40
20 27 327 31 426,05 28 427 32 691,05 55 754 64 117,10
25 38 212 43 943,80 40 143 46 164,45 78 355 90 108,25
30 50 294 57 838,10 53 262 61 251,30 103 556 119 089,40
35 63 473 72 993,95 67 676 77 827,40 131 149 150 821,35
40 77 669 89 319,35 83 301 95 796,15 160 970 185 115,50
50 108 870 125 200,50 117 915 135 602,25 226 785 260 802,75
60 143 504 165 029,60 156 676 180 177,40 300 180 345 207,00
75 201 275 231 466,25 221 909 255 195,35 423 184 486 661,60
80 221 974 255 270,10 245 423 282 236,45 467 397 537 506,55
90 265 401 305 211,15 294 956 339 199,40 560 357 644 410,55
100 311 412 358 123,80 347 690 399 843,50 659 102 757 967,30
120 410 690 472 293,50 462 205 531 535,75 872 895 1 003 829,25

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2017 o 0,50 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
25,10 3,75 28,85

Průměrné ceny (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody – Kč/m3)

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
37,12 42,69 28,85 33,18 65,97 75,87

Poznámka: V obci Lužná je cena vodného a stočného jednosložková. Stočné je na úrovni průměrného stočného, platného pro členské obce sdružení. Vodné je pro rok 2017 stanovené na 35,77 Kč za m3 bez DPH, tedy 41,13 včetně DPH.

Ceníky vodného a stočného pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Blatnice

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení