94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodné a stočné 2016

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2016 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 4.12.2015 - viz seznam členských obcí.

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m3 (sazba DPH činí 15 %)

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
31,90 36,69 24,68 28,38 56,58 65,07

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 15 %)

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5 882 1 014,30 840 966 1722 1980,30
2,5 1 499 1 723,85 1 438 1 653,70 2 937 3 377,55
3 1 863 2 142,45 1 796 2 065,40 3 659 4 207,85
3,5 2 260 2 599,00 2 189 2 517,35 4 449 5 116,35
5 3 628 4 172,20 3 560 4 094,00 7 188 8 266,20
6 4 671 5 371,65 4 617 5 309,55 9 288 10 681,20
7 5 808 6 679,20 5 778 6 644,70 11 586 13 323,90
10 9 722 11 180,30 9 823 11 296,45 19 545 22 476,75
15 17 681 20 333,15 18 191 20 919,65 35 872 41 252,80
20 27 161 31 235,15 28 306 32 551,90 55 467 63 787,05
25 37 959 43 652,85 39 957 45 950,55 77 916 89 603,40
30 49 939 57 429,85 52 999 60 948,85 102 938 118 378,70
35 63 001 72 451,15 67 325 77 423,75 130 326 149 874,90
40 77 066 88 625,90 82 849 95 276,35 159 915 183 902,25
50 107 967 124 162,05 117 232 134 816,80 225 199 258 978,85
60 142 252 163 589,80 155 720 179 078,00 297 972 342 667,80
75 199 411 229 322,65 220 473 253 543,95 419 884 482 866,60
80 219 884 252 866,60 243 808 280 379,20 463 692 533 245,80
90 262 828 302 252,20 292 957 336 900,55 555 785 639 152,75
100 308 315 354 562,25 345 273 397 063,95 653 588 751 626,20
120 406 428 467 392,20 458 852 527 679,80 865 280 995 072,00

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
24,68 3,69 28,37

Průměrné ceny (průměrné ceny vypočítané z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné, resp. odpadní vody – Kč/m3)

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
36,50 41,98 28,37 32,63 64,87 74,61

Poznámka: V obci Lužná, kde Vodakva provozuje vodovodní síť od 1.1.2014, je cena vodného a stočného jednosložková. Stočné je na úrovni průměrného stočného, platného pro členské obce sdružení. Vodné je pro rok 2016 stanovené na 33,97 Kč za m3 bez DPH.

Ceníky vodného a stočného pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Blatnice

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení