VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Karta obce / části obce - Konstantinovy Lázně

Základní informace

Zdroj pitné vody ÚV Žlutice
Tvrdost vody 1,2 mmol/l (6,72 °dH / 12 °fH), měkká
Provoz vodovodu / kanalizace ano / ano
Ceník vody prohlédnout ceník
Nahlášení poruchy 800 101 047 | nahlásit poruchu nebo havárii

Služby ve vaší obci

Zákaznické

Kontakt | provozní doba 359 010 630, Sokolská 958, Stříbro | 7:00 - 15:00
Zajišťuje fakturace vodného a stočného, nastavení zákaznického účtu a platby vodného a stočného, změna odběratele, smlouvy, nahlášení stavu vodoměru, reklamace faktur
Vyřiďte online změny v zákaznickém účtu | změna odběratele / plátce | nahlášení stavu vodoměru

Vodovodní

Kontakt | provozní doba 359 010 635, Sokolská 958, Stříbro | 7:00 - 15:00
Zajišťuje opravy a údržba vodovodní sítě, řešení poruch na veřejných vodovodech, problémů s kvalitou, tlakem vody apod. (netýká se vnitřních rozvodů či teplé vody!), napojení nové přípojky, odečty vodoměrů, opravy vodoměrných sestav, výstavba či výměna vodovodní přípojky, další služby týkající se vodovodů
Objednejte online výstavba nové vodovodní přípojky | oprava vodovodní přípojky | osazení vodoměru v novém objektu | provedení mimořádného odečtu vodoměru | úprava, výměna vodoměrné sestavy | přezkoušení (reklamace) vodoměru

Dovoz vody cisternou

Kontakt | provozní doba 359 010 785, Sokolská 958, Stříbro | 7:00 - 15:00
Objednejte online dovoz vody cisternou

Kanalizační

Kontakt | provozní doba 359 010 765, Sokolská 333, Stříbro | 7:00 - 15:00
Zajišťuje opravy a údržba kanalizační sítě, řešení problémů, poruch na veřejné kanalizaci (netýká se vnitřních rozvodů!), čištění kanalizace (včetně dešťové), výstavba či výměna kanalizační přípojky, napojení nové kanalizační přípojky, kontrola kanalizace kamerovou technikou, další služby týkající se kanalizací
Objednejte online výstavba nové kanalizační přípojky | oprava kanalizační přípojky | kontrola stavu kanalizace kamerovou technikou | čištění kanalizace, přípojek, dešťových vpustí

Vývoz žump a domovních ČOV

Kontakt | provozní doba 359 010 785, Sokolská 958, Stříbro | 7:00 - 15:00
Objednejte online vývoz žump a domovních ČOV

Oprava domovní ČSOV

Kontakt | provozní doba 606 621 309, Sokolská 333, Stříbro | 7:00 - 15:00
Objednejte online oprava domovní čerpací stanice odpadních vod

Trasování sítí, vyhledávání úniků

Kontakt | provozní doba 800 101 047, Studentská 328/64, Karlovy Vary | 7:00 - 15:00
Objednejte online trasování a vytyčení vodovodu | vyhledání úniků vody | trasování a vytyčování kanalizace

Technické poradenství

Kontakt | provozní doba 602 182 341, Sokolská 958, Stříbro | 7:00 - 15:00
Zajišťuje zákresy sítí, vyjadřování k projektům, další technické poradenství v oblasti výstavby vodovodů a kanalizací
Vyřiďte online žádost o zákresy sítí / vyjádření

Laboratorní rozbory

Kontakt | provozní doba 722 990 370, Jungmannova stezka 2028, Karlovy Vary | 7:00 - 15:00
Zajišťuje laboratorní rozbory pitné vody, vody ze studně, bazénové vody, odpadních vod
Objednejte online rozbor pitné vody | rozbor vody ze studní | rozbor bazénové vody | rozbor odpadních vod

Máte jinou žádost či dotaz?

Napište nám jiný dotaz nebo žádost