VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Dlouhodobé úniky vody vedou k nečekanému nárůstu vyúčtování vodného a stočného.  Doporučujeme proto odběratelům, aby průběžně kontrolovali jak samotné spotřebiče, tak spotřebu vody dle údajů na vodoměru.

Bojlery, kotle či jiné ohřívače vody jsou vybavené pojistnými ventily. Při ohřevu vody dochází k zvětšení jejího objemu, tudíž i tlaku vody, a přebytek odkapává nebo odtéká přes pojistný ventil, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Přepad z tohoto ventilu by však v žádném případě neměl být zaústěn přímo do odpadního potrubí bez možnosti vizuální kontroly jeho funkce.  V případě poruchy tohoto zařízení pak dochází k dlouhodobým únikům vody bez možnosti její detekce. 

Oznámení