VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Pro rychlejší komunikaci nabízí Vodakva zákazníkům možnost využít online formulářů. Pomocí těchto formulářů lze zažádat o zákres sít nebo vyjádření, nahlásit stav vodoměru, změnit výši měsíčních záloh, změnit způsob platby či odhlásit původního odběratele a přihlásit nového při změně majitele nemovitosti. Ve formuláři prosím vyplňte všechna požadovaná políčka (označená hvězdičkou), případně přiložte požadované dokumenty. Formulář se odesílá přímo na e-mailovou adresu příslušného oddělení, o jeho odeslání obdržíte potvrzující zprávu.

V případě žádosti o zákres sítí je běžná lhůta pro vyřízení zhruba deset dní, u žádostí o vyjádření je to 30 dní. V případě žádosti o změnu odběratele se data nejprve ověřují v katastru nemovitostí, teprve poté vám bude zaslána na uvedenou adresu nová smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování.

Oznámení