VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2000

Zásobování Ostrovska pitnou vodou

Největší investiční akcí, kterou VSOZČ dokončilo, bylo propojení oblastního vodovodu Karlovarska se skupinovým vodovodem Ostrov. Stavba přivaděče pitné vody do Ostrova byla dokončena v roce 2000 a umožnila zajistit dodávku kvalitní pitné vody do celého regionu Ostrovska pro přibližně 50 tisíc obyvatel. Tato investice v hodnotě 150 mil. Kč byla podpořena ministerstvem zemědělství částkou 95,815 mil. Kč.

Zásobování Tepelska pitnou vodou

Výstavba souboru sedmi staveb byla dokončena v roce 2000. Na skupinový vodovod Žlutice - Toužim byly nově napojeny Otročín, Brť a Teplá a byla zkvalitněna dodávka pitné vody i pro Krásné Údolí a Útvinu. Celkové náklady této investiční akce dosáhly 19,9 mil. Kč.

Bečov - kanalizace a čistírna odpadních vod

V rámci této investiční akce byla vybudována nová kanalizační síť o délce 2,4 km, která propojila existující kanalizační systémy, zakončené volnými výústěmi do řeky Teplé, a napojila je na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Stavba byla dokončena v roce 2000 a byla financována z prostředků VSOZČ, za finanční podpory SFŽP. Investiční náklady na celou akci dosáhly 28,5 milionů Kč.

Oznámení