VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2004

Karlovy Vary, Třída TGM - vodovod a kanalizace, 2. etapa

Magistrát města prováděl v roce 2004 rozsáhlou rekonstrukci povrchů Třídy TGM. Jako přípravnou investici zajišťovala naše společnost v koordinaci s Magistrátem tzv. 2. etapu rekonstrukce vodohospodářských sítí v rozsahu pěší zóny.

Vodovodní řad byl vyměněn za nový, v celkové délce 575 m, původní vodovodní přípojky pro 47 nemovitostí byly nahrazeny novými, v celkové délce 360 m. Na hlavní kanalizační stoce byly zrekonstruovány všechny revizní šachty. V ulici Zeyerova byl odstraněn havarijní stav kanalizační stoky jají úplnou výměnou v délce 38 m a dále sanací bezvýkopovou technologií vložkováním, v délce 68 m. Celkový náklad stavby činil 4,6 mil. Kč. Stavba byla zahájena v únoru a dokončena v červnu 2004.

Dostavba úpravny vody Svobodka

V roce 1989 byla zahájena akce Rozšíření úpravny vody Svobodka, neboť stávající v té době již přestala kapacitně vyhovovat. Rozestavěnou úpravnu převzala Vodakva do provozování v roce 2001 a dostavbu nové části ukončil v roce 2004. Byla doplněna technologie úpravy vody, zrealizována část měření a regulace a zaveden automatizovaný řídící systém. Po provedené rekonstrukci představuje ÚV Svobodka dlouhodobě spolehlivý zdroj pitné vody pro zásobování obyvatel napojených na skupinový vodovod Tachov-Bor-Planá. Celkové náklady na tuto investici dosáhly 7,2 milionů Kč

Bezdružicko a Konstantinolázeňsko– zásobování pitnou vodou

Tato investice se týkala výstavby přivaděče pitné vody, napojeného v Třebouni na skupinový vodovod Žlutice-Toužim, do Bezdružic a Konstantinových Lázní, včetně Nové Vsi, Poloučan a Okrouhlého Hradiště. Akce byla realizována dvěma samostatnými stavbami, k jejichž úplnému dokončení a kolaudaci celé investiční akce došlo v listopadu 2004. Celkové investiční náklady činily 51,5 milionů Kč

Ekologické inženýrské sítě v obcích Pernink, Horní Blatná a Nové Hamry

Stavba byla dokončena v říjnu 2004. Předmětem projektu bylo zřízení kanalizace v obcích Horní Blatná a Pernink, společné ČOV v Perninku, vodovodu Pernink-Horní Blatná a Pernink-Nové Hamry, vodojemu v Nových Hamrech a plynofikace obce Nové Hamry. Projekt byl podpořen z programu EU Phare částkou 2 miliony Euro (přibližně 60 milionů Kč), což představuje téměř 55 % celkových nákladů díla ve výši přes 131 milionů Kč.

Oznámení