VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Významné investice v roce 2010

V roce 2010 bylo VSOZČ úspěšné v žádostech o dotace u ministerstva zemědělství i krajů a mohlo tak zahájit realizace investic nad rámec vlastních zdrojů.

Přímo v Karlových Varech proběhla rekonstrukce vybraných vodovodů a kanalizací v souvislosti s připravovanou opravou povrchů komunikací. Jednalo se například o vodovodního potrubí v ulicích Závodu míru, Vítězná a Prašná. S podporou Karlovarského kraje byly v roce 2010 dokončeny tři projekty. První se týkal dostavby kanalizace v centrální části obce Bublava, kde se za 2,9 mil. Kč vybudovalo 537 m nových kanalizačních stok. Další projekt za 2,7 mil. Kč řešil zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod v Bystřici v Hroznětíně. Poslední krajem dotovaný projekt se týkal obce Pila, kde byla vybudována nová čerpací stanice odpadních vod a kanalizační výtlak.

Na podzim roku 2010 byla zahájena řada projektů s podporou ministerstva zemědělství za spoluúčasti krajů. Nejvýznamnější z těchto investic na Karlovarsku je jednoznačně intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod ve Žluticích. V rámci tohoto projektu za cca 36,8 mil. Kč, který bude dokončen v roce 2012, bude v místě původní čistírny vybudována nová zastřešená čistírna, vybavená moderní technologií a plně automatizovaná. Mezi další projekty zahájené na Karlovarsku s podporou ministerstva a kraje patří výstavba vodovodu v Mrázově, který vyřeší problémy se zásobováním pitnou vodou osmdesáti obyvatel této části obce Teplá, a v neposlední řadě výstavba kanalizace pro necelých tři sta obyvatel Radošova, realizovaná do konce roku 2011. S podporou kraje a ministerstva zemědělství byl také v roce 2010 dokončen nový přivaděč pitné vody do Stružné za 1,7 mil. Kč.

Na Tachovsku v roce 2010 pokračovaly rozsáhlé investice, jejichž cílem je další zlepšení čištění a odvádění odpadních vod v tomto regionu. Na podzim byla v Tachově zahájena druhá etapa intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod za 46 mil. Kč, která navázala na práce dokončené v roce 2009. Současně s rekonstrukcí čistírny bude dobudována i kanalizační síť v Tachově za 21 milionů Kč.

Obdobný projekt byl na podzim 2010 zahájen i ve Stříbře. Jeho cílem je intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod, tak aby se dosáhlo legislativou požadované kvality vypouštěné vyčištěné vody. Součástí tohoto projektu, jehož celkové náklady dosáhnou přibližně 75 mil. Kč, je i kompletní odkanalizování jižního předměstí Stříbra.  Dokončení zmíněných projektů se plánuje do konce roku 2012. Z dalších investic na Tachovsku můžeme uvést například dokončení kanalizační stoky A v Kladrubech, s podporou Plzeňského kraje nebo zahájení realizace stavby ČOV a kanalizace v Chodové Plané.

Oznámení