VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Hlavními akcionáři Vodakvy jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a mezinárodní společnost SUEZ. Oba akcionáři jsou rovnoměrně zastoupeni v orgánech společnosti. Vodakva má v současnoti 580 zaměstnanců a je rozdělena podle výrobně - místních hlediska do 23 provozních středisek: 7 provozů vodovodů, 2 provozy kanalizací, 2 provozy úpraven pitné vody, 2 čistíren odpadních vod a 2 provozy dopravy a mechanizace, dále samostatné provozy čerpacích stanic, informačních technologií a automatizace, laboratoř, technický úsek, provozní služby, ekonomický úsek, úsek organizačního rozvoje a úsek ředitele.

Oznámení