VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ultrafiltrace ve Vodakvě

Prezentace unikátní technologie ultrafiltrace využívané na provozovaných zařízeních Vodakvy....

Úpravna pitné vody Březová

Film podrobně vysvětluje, jak se upravuje pitná voda na úpravně Březová a jak se zásobuje karlovarský region...

25 let západočeského vodárenského modelu

Prezentace vysvětlí základní principy systému péče o vodovody a kanalizace a ukáže výsledky dvaceti pěti let jeho fungování...

O Vodičce - animovaný film pro děti

Film ukáže dětem zábavnou formou cestu pitné vody z přírody do kohoutku a zase zpět. Vyrobila společnost R1 ZAK.

Čistírna odpadních vod Karlovy Vary v detailech - film

Chcete zjistit, jak se čistí odpadní voda? Prohlédněte si film o karlovarské čistírně, plný názorných animací...

Oznámení