VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Valná hromada 2020

Zápis z valné hromady konané dne 30.6.2020

Informace k výplatě dividend.

Dividendy ve výši 142,93 Kč na jednu akcii před zdaněním, schválené valnou hromadou, budou akcionářům vyplaceny do tří měsíců ode dne data konání valné hromady na účet uvedený ve výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů.

Akcionářům, kteří k rozhodnému dni pro účely konání valné hromady nenahlásili číslo bankovního účtu do Centrálního depozitáře cenných papírů, budou dividendy vyplaceny následovně:

- právnickým osobám budou dividendy vyplaceny na bankovní účet, který jsou právnické osoby za tímto účelem povinny nahlásit společnosti do 15.9.2020

- fyzickým osobám bude částka vyplacena poštovní poukázkou.

V případě, že fyzické osoby budou chtít zaslat dividendy poukázkou na jinou adresu než mají uvedenou v Centrálním depozitáři cenných papírů nebo na konkrétní účet, musí podat písemnou žádost  s ověřeným podpisem na žádosti do 15.9.2020.

V případě, že si akcionáři - fyzické osoby - po dobu platnosti poštovní poukázky dividendy nevyzvednou, bude jim částka odpovídající podílu na zisku vyplacena v hotovosti po předchozí dohodě v sídle společnosti, na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na mob.č. 725 043 889, a to počínaje dnem 21.10.2020.

Další dokumenty k valné hromadě:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2020

Výroční zpráva 2019: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019, Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2019, Příloha k účetní závěrce, Zpráva nezávislého auditora

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019

Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Oznámení