VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Valná hromada 2017

Zápis z valné hromady

Výše, termín a způsob výplaty dividend:

Valná hromada Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., konaná dne 28.6.2017, schválila výši dividend před zdaněním 247,396 Kč na 1 akcii. Dividendy budou akcionářům vyplaceny do tří měsíců od data konání valné hromady. Výplata proběhne tak, že akcionářům budou dividendy vyplaceny na bankovní účet, který jsou akcionáři povinni pro účely výplaty dividend v přiměřené lhůtě sdělit naší společnosti. Vzhledem ke schválené formě akcií Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., nelze vyplácet dividendy jinak než bankovním převodem. Informace k dodatečné výplatě dividend najdete v části ostatní informace.

Další dokumenty:

Pozvánka na valnou hromadu 28.6.2017

Výroční zpráva za rok 2016: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015; Příloha k účetní závěrce Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., k 31.12.2015; Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2015; Zpráva nezávislého auditora

Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Oznámení