94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Valná hromada 2016

Zápis z valné hromady akcionářů Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., konané dne 29.6.2016

Výše, termín a způsob výplaty dividend:

Valná hromada Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., konaná dne 29.6.2016, schválila výši dividend před zdaněním 244,89 Kč na 1 akcii. Dividendy budou akcionářům vyplaceny do tří měsíců od data konání valné hromady (29.6.2016). Výplata proběhne tak, že akcionářům budou dividendy vyplaceny na bankovní účet, který jsou akcionáři povinni pro účely výplaty dividend v přiměřené lhůtě sdělit naší společnosti. Vzhledem ke schválené formě akcií Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., nelze vyplácet dividendy jinak než bankovním převodem. Informace k dodatečné výplatě dividend najdete v části ostatní informace.

Pozvánka na valnou hromadu 29.6.2016

Výroční zpráva za rok 2015: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015, Příloha k účetní závěrce Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., k 31.12.2015, Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2015, Zpráva nezávislého auditora

Návrh na rozdělení zisku

Oznámení