Telefon ústředna: +420 359 010 111
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Informace ke změně DPH

Na základě zákona č.256/2019 Sb. dochází s účinností od 1.5.2020 ke snížení sazby DPH pro vodné a stočné na 10%.

V souladu s §36 a §37 Zákona o DPH (č.235/2004 Sb.) a metodickým pokynem GFŘ (Generální finanční ředitelství) bude pro faktury vystavené s datem zdanitelného plnění po 1.5.2020 výše DPH stanovena takto:
 
V případě zúčtování platby předem (zálohy), zaplacené před 1.5.2020, bude pro odpovídající část fakturované částky uplatněna DPH ve výši 15%.

Při zúčtování zálohy zaplacené po 1.5.2020 a pro zbytek fakturované částky pak bude uplatněna DPH ve výši 10%.

Pro pořadí zúčtování více záloh ve vyúčtovací faktuře platí pravidlo, že jsou zahrnovány postupně od nejstarší (nejdříve uhrazené) po nejnovější.

Oznámení