Rozšiřování tachovského vodovodu

Drobečková navigace

Skupinový vodovod Tachov zásobuje pitnou vodou necelých 23 000 obyvatel Tachovska, tedy celkem 14 obcí a jejich spádová území. Délka vodovodu je zhruba 230 km, hlavním zdrojem pitné vody je úpravna vody Svobodka, upravující surovou vodu z nádrže Lučina. Vodovod byl vybudován v 70. a 80. letech 20. století, od té doby se postupně rozšířil. Úpravna vody Svobodka byla modernizovaná, dnes je plně automatizovaná a vybavená v ČR unikátní technologií ultrafiltrace, která zajistí spolehlivou úpravu pitné vody i při kolísání kvality vody v nádrži.

Rozšiřování tachovského vodovodu pokračuje i v současnosti, kdy nahrazuje problematické individuální zdroje vody. V roce 2023 se na něj nově napojily Boječnice u Boru a Souměř u Stráže. V rámci investic Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech se vybudovaly dva nové přivaděče pitné vody, z Nového Dvora do Boječnic o délce 1,5 km a z vodojemu Stráž do Souměře o délce 1,16 km. V Boječnicích se pak položilo 500 m nové vodovodní sítě, v Souměři cca 1 000 m. V současné době se realizují vodovodní přípojky pro napojení jednotlivých domů. Zhruba stovka obyvatel obou místních částí poté bude mít zajištěnou spolehlivou a bezpečnou dodávku kvalitní pitné vody.  Investice dotačně podpořil Plzeňský kraj a Ministerstvo zemědělství ČR.