Městečko a Křivoklát má nový vodovod a kanalizaci

Drobečková navigace

Výstavba nového vodovodního a kanalizačního systému společného pro Městečko a Křivoklát se realizovala po etapách od roku 2015, za dotační podpory Ministerstva zemědělství ČR a Středočeského kraje. Nejprve se v roce 2017 dokončila společná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Křivoklátě. Následně se v roce 2019 připravil v Městečku nový zdroj vody pro obě obce - dvě studny osazené čerpadly. V dalším roce se položil přivaděč z Městečka do Křivoklátu a zahájila se pokládka vodovodu a kanalizace. Většinou se přitom využívaly bezvýkopové technologie. Veřejné části sítí se dokončily postupně v roce 2022. V tomto roce se ještě postavil vedle studní v Městečku nový vodojem. V současnosti probíhá napojování jednotlivých nemovitostí domovními přípojkami. Po osmi letech získaly obce moderní vodohospodářskou infrastrukturu, která zajistí spolehlivou dodávku kvalitní pitné vody i odvádění a čištění odpadních vod pro ochranu vodních zdrojů.

Prezentace projektu:

Leták k projektu: