VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Pokračuje rozšiřování karlovarského vodovodu…

Oblastní vodovod Karlovarska dodává pitnou vodu 40% obyvatel Karlovarského kraje. Je zásobený z úpravny vody Březová, která využívá jako zdroj nádrž Stanovice. Základy vodovodu byly položeny v 80. letech 20. st.. Zpočátku zajišťoval pitnou vodu pro Karlovy Vary a okolní obce, postupně se rozšířil do dalších regionů (Chodov, Ostrov, Horní Slavkov, Jáchymov...) a dnes je na něj napojeno zhruba 115 000 obyvatel. Nádrž Stanovice je kvalitní zdroj s dostatečnou kapacitou. Úpravna Březová je vybavena moderní technologií ultrafiltrace, která zajistí bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality vody v nádrži. Úpravna i vodovodní systém jsou připravené i na další mimořádní situace, vodojemy mají kapacitní rezervy, části hlavních rozvodů jsou zdvojené, je zajištěna možnost náhradního zásobení, k dispozici jsou také záložní zdroje energie.

Rozšiřování karlovarského vodovodu pokračuje i v současnosti, nahrazují se tím lokální nespolehlivé zdroje vody. V roce 2021 se na karlovarský vodovod napojil Merklín, původně zásobený z místní úpravny. Ta brala vodu z Eliášova potoka, jehož kvalita i vydatnost v posledních letech velmi kolísala. Stejně tak se napojily Vojkovice, včetně Jakubova, původní místní zdroj byl rovněž nedostačující. Pro zabezpečení zásobování byl v roce 2021 vodovod doplněn o nový vodojem Všeborovice a novou komoru vodojemu Hřbitovní v K. Varech.

V letošním roce se dokončí nová automatická tlaková stanice v Krásném Lese, která zajistí čerpání pitné vody z karlovarského vodovodu do horní části obce. Dosud se zde využívalo místní prameniště, jehož vydatnost se snižovala. Také v Jáchymově se rozšířilo území, kam se dodává voda z tohoto vodovodu. Ve vodojemu dolního pásma byla zřízena nová čerpací stanice, voda ze spodní lázeňské části města se tak bude čerpat až do střední části, dosud zásobené z úpravny vody Myslivny. Zvýší se tím zabezpečení dodávky v horských oblastech závislých na zdroji VD Myslivny, kde dochází k problémům s kvalitou vody i kapacitou.

Investice do zabezpečení karlovarského systému budou pokračovat i v příštích letech, kdy by se měla zahájit výstavba záložního vodovodu z úpravny vody Březová do čelního vodojemu na Sokolském vrchu. Nové potrubí bude sloužit jednak jako záloha pro případ havárie na přivaděči, jednak by se v případě výpadku nádrže Stanovice mohlo využít pro dopravu vody na úpravnu z náhradního zdroje - řeky Ohře (po prodloužení vodovodu do Tuhnic).

Oznámení