VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Mobilní úpravna s ultrafiltrací

Vodakva rozšiřuje využití ultrafiltrace pro spolehlivou a bezpečnou úpravu pitné vody. Zatím instalovala tuto moderní technologii na úpravnách Březová (zásobující Karlovarsko), Svobodka (pro Tachovsko) a Nová Ves. Dále připravuje nové ultrafiltrační jednotky na úpravnách Žlutice a Myslivny. Všechny instalace, včetně návrhu projektu i automatizovaného systému řízení, přitom zajišťuje z větší části vlastními pracovníky.

Kromě toho vyrobila společnost s využitím ultrafiltrace vlastní mobilní úpravnu. Ta má sloužit především k řešení problémů se sezónními výkyvy kvality menších vodních zdrojů. Zařízení je umístěné ve speciální kontejnerové nástavbě, dá se tak snadno převážet na různá místa.

Mobilní úpravna prošla zkušebním provozem a také se využila pro testování ultrafiltrace na úpravnách Žlutice a Myslivny, kde se připravuje instalace této technologie. Začátkem července letošního roku pak byla převezena do Stráže nad Ohří. Tato obec je zásobena z podzemních vrtů, jejichž kvalita se především v letním období často zhoršovala a místní vodojem se musel doplňovat cisternami. Mobilní úpravna byla napojena na podzemní vrty a zajistí spolehlivou úpravu pitné vody, která bude následně odtékat do vodojemu. Bude zde umístěna do doby, než se realizuje plánované napojení obce na Oblastní vodovod Karlovarska.

Zkušební provoz potvrdil funkčnost, spolehlivost i univerzálnost mobilní úpravny, proto Vodakva plánuje do budoucna výrobu dalšího podobného zařízení, které se bude moci využívat pro řešení problémů s kvalitou menších vodních zdrojů.

Mobilní úpravna

Technologii mobilní úpravny tvoří písková filtrace, kde je možné odstraňovat především těžké a toxické kovy i vyšší zákal, který můžou přinést například déletrvající deště, dále reakční nádoba, kde probíhá koagulace (shlukování nečistot), a zařízení ultrafiltrace (ultrafiltrační modul s vlákny, včetně vybavení pro jejich čištění). Na závěr je možné upravenou vodu ještě dezinfikovat, aby byla zabezpečená pro další distribuci. Úpravna vyrobí jeden litr pitné vody za vteřinu a má vlastní automatizovaný systém řízení. Voda je čerpána vstupním čerpadlem, které lze v případě potřeby doplnit dalším ponorným čerpadlem.

Ultrafiltrace

Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membránová vlákna s póry velikými pouze stotisíciny milimetru. Zachytí tak všechny nerozpuštěné látky, včetně bakterií, virů i mikroplastů, a zajistí stabilní kvalitu pitné vody i při kolísání kvality vodního zdroje. Navíc umožní snížit množství dezinfekce dávkované do pitné vody na minimum. Na druhé straně však přes vlákna projdou vápník, hořčík a další pro lidský organismus důležité prvky. Vlákna ultrafiltrace jsou tenké plastové trubičky o průměru 4 mm. V každém vláknu je sedm kapilár, kterými voda prochází dovnitř a přes stěny s póry pak prochází ven. Nečistoty, které přes póry neprojdou, se zachytí uvnitř vlákna. Proto je nutné pravidelně je čistit (pomocí zpětného proplachu a chemického čištění) a dezinfikovat. Vlákna jsou uložena v plastových válcích, tzv. filtračních modulech.

Oznámení