VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Úpravna Myslivny v novém kabátě

Úpravna vody Myslivny zajišťuje dodávku pitné vody pro část severní horské oblasti (Jáchymov, Boží Dar, Mariánská, Nové Město). Byla vybudovaná v 50. letech 20. st., od 60. let využívá jako zdroj nádrž Myslivny. Od roku 2020 prochází úpravna rozsáhlou stavební rekonstrukcí. Byla zde postavena nová střecha a opravena hala usazovacích nádrží. Rekonstrukcí prošly i velín úpravny, šatny a sociální zázemí. V současné době je téměř dokončena nová fasáda z hliníkových kompozitních desek, která výrazně změnila vzhled celé budovy.

Úpravna leží v hornické krajině Abertamy-Boží Dar-Horní Blatná, která je součástí památkově chráněného Hornického regionu Krušnohoří, zapsaného v Seznamu světového dědictví UNESCO. Řešení nového obvodového pláště bylo proto navrženo tak, aby se v maximální míře potlačil rozměr objektu a vizuálně se začlenil do bezprostředního okolí. Základem koncepce nového designu úpravny bylo rozdělení objektů na tři samostatné části s rozdílnou barvou i vzhledem fasády, které mají jako celek připomínat horskou zemědělskou usedlost. Nejdelší a největší objekt, kde se nachází hala usazovacích nádrží, má šedou barvu, díky níž budova splývá se střechou i vodní hladinou nádrže Myslivny a v zimním období nenásilně zapadá do zasněžené krajiny. Svým vzhledem by měl připodobňovat hospodářskou budovu statku. Prostřední nejvyšší objekt, kde se nachází provoz filtrace, je dominantní částí úpravny. Fasáda je vyvedena v hnědé barvě, na rozdíl od ostatních částí, kde jsou desky ve vertikální poloze, jsou na tomto objektu uspořádané horizontálně. Jeho vzhled připomíná stodolu. Poslední třetí část, kde se nachází provozní prostory, má pískovou barvu a měla by se podobat obytné budově statku (chalupě).

Modernizace úpravny Myslivny bude pokračovat i v dalších letech, kdy se zde plánuje zavedení technologie ultrafiltrace. V současné době probíhá testování této technologie v místních podmínkách s využitím mobilní kontejnerové ultrafiltrační jednotky (umístěné v popředí úpravny).

Původní vzhled
Průběh a výsledek rekonstrukce

 

 

 

Oznámení