Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Úprava platby záloh

Právnickým osobám či OSVČ, u nichž došlo v souvislosti s aktuální situací k omezení podnikatelské činnosti nebo dokonce k jejímu přerušení, a tedy i ke snížení spotřeby pitné vody a odkanalizování, nabízíme možnost upravit dle potřeby platbu záloh na vodné a stočné v jejich provozovnách. Nemusí tedy dodržovat nastavené zálohy dle poslední vyúčtovací faktury, jejichž výše je stanovena na základě předchozí spotřeby, ale mohou si snížit jejich výši, případně na určité období pozastavit jejich platbu. Tuto změnu záloh není potřeba Vodakvě nahlásit, naše společnost nebude kontrolovat dodržování platby záloh ani jejich platbu vymáhat, celková spotřeba s případným doplatkem bude vyúčtována až následně po odečtu vodoměru na konci předmětného  fakturačního období, za které bude vystaveno souhrnné vyúčtování se zaúčtováním  skutečně zaplacených záloh.

Oznámení