Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Nový kamerový vůz

Na konci léta pořídila společnost pro provoz kanalizací nový kamerový vůz, vybavený kamerovým systémem pro inspekci potrubí větších profilů. Jedná se přitom již o druhý vůz, první byl zakoupen v roce 2010. Vedle toho mají provozy kanalizací k dispozici další dva přenosné kamerové systémy pro prohlídky potrubí menších profilů.

Kamerové prohlídky potrubí jsou dnes běžnou součástí pravidelné péče o kanalizace. Využívají se ke zjišťování havarijních stavů potrubí, systematickému sledování technického stavu kanalizační sítě v rámci preventivní provozní činnosti, zjišťování míst a příčin úniku odkanalizovaných vod, případně nekontrolovaného vtoku vod do kanalizace či k upřesňování neznámého průběhu trasy potrubí. Slouží také k provádění kontrolních a revizních prohlídek dokončených staveb. Ročně provozy kanalizací pomocí kamerového monitoringu zkontrolují až 30 kilometrů kanalizací.

Nový vůz je vybaven kamerovým systémem nové generace CammBOSS IV, který lze používat pro monitoring potrubí o průměru DN 150 – DN 1000. Kamera s otočnou a výkyvnou hlavou, barevnou optikou s vysokým rozlišením a integrovaným LED je připevněna na pojezdovém vozíku. Vozík má funkci zatáčení a automatického vyrovnání při jízdě proti převrácení. Do kanalizace se spouští pomocí ovládacího kabelu. Je vybaven i zpětnou kamerou pro výjezd z potrubí. Dodávku elektrické energie do celého systému zajišťují kapacitní snadno dobíjecí baterie.

Kamerový systém se ovládá z mobilní kanceláře, která je vestavěná do kamerového vozu. Zde může pracovník obsluhy on-line sledovat na monitoru průběh kamerové prohlídky, upravovat výšku kamery a řídit směr jízdy. Zároveň může v druhé části monitoru rovnou připravovat protokol z prováděné prohlídky. K dispozici má také přenosný počítač s mapovou dokumentací kanalizačních i vodovodních sítí (uloženou ve firemním Geografickém informačním systému), s možností tisku. Vybavení kanceláře je doplněné tiskárnou, umožňující i potisk CD a DVD, a skenovacím zařízením. Pracovníci tak mohou ihned na místě připravit kompletní dokumentaci k provedené inspekci.

Nový kamerový vůz vybavený špičkovou technologií, která splňuje veškeré platné technické i legislativní požadavky na výstupy z inspekce potrubí, zcela jistě přispěje k dalšímu zefektivnění a zkvalitnění provozních služeb na rozsáhlém provozovaném území Vodakvy.

Fotogalerie

Oznámení