Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Abertamy - rekonstrukce a dostavba kanalizace

Na podzim 2018 se zahájila další etapa rekonstrukce a dostavby kanalizačního systému v Abertamech. V rámci projektu, dotačně podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR, se vystaví dvě čerpací stanice, vybudují se kanalizační výtlaky a položí se chybějící části kanalizace. Veškeré odpadní vody z města se pak budou přečerpávat do kanalizačního systému Perninku, zakončeného moderní a dostatečně kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod.

V Abertamech byla původně vybudovaná částečná městská kanalizace. Napojena na ni byla zhruba polovina obyvatel. Odpadní vody z městské kanalizace ze střední a západní části se sváděly do štěrbinové nádrže U Hřbitova, která však nezajišťovala odpovídající čištění. Východní část byla odkanalizovaná do malé čistírny odpadních vod U Vleku, která dříve sloužila i pro rukavičkářské závody, ani ta ovšem nebyla vyhovující. Nemovitosti v severozápadní části, které nebyly napojené na městskou kanalizaci, využívaly většinou vlastní žumpy či septiky.

Již dlouhodobě se proto v Abertamech připravuje kompletní rekonstrukce a dostavba městského kanalizačního systému. Původně se počítalo s výstavbou zcela nové čistírny odpadních vod. Toto řešení by však bylo příliš nákladné. Po vstupu města do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech v roce 2011 se podařilo nalézt ekonomicky výhodnějšího řešení, které navrhlo využít již vybudovanou infrastrukturu sousedního Perninku. V roce 2004 zde totiž byla dokončena nová kanalizační síť s plně automatizovanou mechanicko-biologickou čistírnou, na niž se přečerpávají také odpadní vody z Horní Blatné.

Rekonstrukce kanalizačního systému v Abertamech byla po přípravách zahájena v roce 2016. V rámci první etapy byla původní štěrbinová nádrž U Hřbitova přestavěna na čerpací stanici, ze které se vybudoval kanalizační výtlak do Perninku. Odpadní vody z části Abertam se tak začaly čerpat do kanalizačního systému sousedního Perninku.

Koncem loňského roku se zahájila další etapa rekonstrukce městské kanalizace. Původní čistírna odpadních vod U Vleku, kam se dnes svádí odpadní vody z východní části města, se přestaví na čerpací stanici. Z ní se vybuduje nový kanalizační výtlak o délce 303 m, kterým se odpadní vody dopraví do čerpací stanice U Hřbitova a odtud se dále přečerpají do Perninku.

V severozápadní části města, která není napojená na městskou kanalizaci, se položí zhruba jeden kilometr nových gravitačních stok z kameniny o průměru DN 250. Dále se zde vystaví nová čerpací stanice a položí se desetimetrový výtlak, který se napojí na již vybudovaný výtlak z čerpací stanice U Hřbitova do Perninku.

Na nový kanalizační systém se po dokončení projektu plánovaného na rok 2020 napojí necelých 600 obyvatel města. Abertamy tak budou kompletně odkanalizované, do budoucna se navíc na tento systém může napojit také Hřebečná i nově vznikající lokalita Pod Plešivcem.

Celkové náklady dokončení kanalizačního systému v Abertamech se předpokládají ve výši cca 11,4 milionů Kč, z toho zhruba 6,8 milionů pokryje dotace MZE.

Oznámení