• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Systém péče o provoz a rozvoj zařízení veřejných vodovodů a kanalizací provozovaných Vodakvou je založený na úzké spolupráci této provozní společnosti s majitelem provozované infrastruktury, Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, které je zároveň jedním z hlavních akcionářů Vodakvy, a na provozní i investiční solidaritě obcí, které jsou členy tohoto svazku.

Tento systém „veřejné služby pod veřejnou kontrolou“ řeší nejen správu a provozování vodohospodářské infrastruktury obcí, ale i realizaci takových rozvojových projektů, které by obce samy ze svého rozpočtu nemohly financovat. Vzájemná solidarita obcí umožňuje v rámci sdružení soustředit dostatek finančních prostředků na rozsáhlé akce, které se týkají rozšiřování a nové výstavby skupinových vodovodů a budování skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí.

Provoz a údržba

Provoz zařízení a centrální dispečink...

Investice do rozvoje

Jak se investuje do vodohospodářské infrastruktury...

Exkurze

Možnosti exkurzí na úpravnách a čistírnách...

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ