• vodakva-homepage-01.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-02.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-03.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-04.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-05.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-06.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Základní ukazatele

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2015

Počet zásobovaných obyvatel 187 661
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 175 167
Délka řadů v km
- vodovodních 1 519
- kanalizačních 703
Počet přípojek
- vodovodních 26 446
- kanalizačních 18 766
Počet úpraven pitné vody 26
Počet čistíren odpadních vod 77
Počet vodojemů 189
Počet čerpacích stanic pitné vody 122
Počet čerpacích stanic odpadních vod 139
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 12 795
voda převzatá 0
voda předaná 1 758
Voda dodaná 9 128
z toho domácnostem 5 778
z toho ostatním odběratelům 3 350
Voda odkanalizovaná 9 031
z toho domácností 5 130
z toho ostatních odběratelů 3 901

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ