Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Základní technické ukazatele společnosti k 31.12.2016

Počet zásobovaných obyvatel 188 211
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 175 938
Délka řadů v km
- vodovodních 1 535
- kanalizačních 726
Počet přípojek
- vodovodních 26 631
- kanalizačních 19 125
Počet úpraven pitné vody 26
Počet čistíren odpadních vod 80
Počet vodojemů 191
Počet čerpacích stanic pitné vody 127
Počet čerpacích stanic odpadních vod 146
(tisíce m3 / rok)
Voda vyrobená 12 798
voda převzatá 0
voda předaná 1 834
Voda dodaná 9 027
z toho domácnostem 5 700
z toho ostatním odběratelům 3 327
Voda odkanalizovaná 8 983
z toho domácností 5 114
z toho ostatních odběratelů 3 869

Oznámení