• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Starší valné hromady

Valná hromada 2015

Výše, termín a způsob výplaty dividend:

Valná hromada Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., konaná dne 26.6.2015, schválila výši dividend před zdaněním 239,2 Kč na 1 akcii. Dividendy budou akcionářům vyplaceny do tří měsíců od data konání valné hromady (26.6.2015). Výplata proběhne tak, že akcionářům budou dividendy vyplaceny na bankovní účet, který jsou akcionáři povinni pro účely výplaty dividend v přiměřené lhůtě sdělit naší společnosti. Vzhledem ke schválené formě akcií Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., nelze vyplácet dividendy jinak než bankovním převodem. 

Zápis z valné hromady akcionářů Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., konané dne 26.6.2015

Výroční zpráva za rok 2014: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, Příloha k účetní závěrce Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., k 31.12.2014, Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2014, Zpráva nezávislého auditora.

Pozvánka na valnou hromadu 26.6.2015

Nárvh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ