Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Valná hromada 2014

Vyše, termín a způsob výplaty dividend:

Valná hromada schválila výši dividend před zdaněním 233,873 Kč na 1 akcii. Dividendy budou v navrhované výši akcionářům vyplaceny do tří měsíců od data konání valné hromady (25.6.2014). Výplata proběhne tak, že akcionářům budou dividendy vyplaceny na bankovní účet, který jsou akcionáři povinni pro účely výplaty dividend v přiměřené lhůtě sdělit naší společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že valná hromada rozhodla o změně formy akcií, nelze vyplácet dividendy jinak než bankovním převodem. Všichni akcionáři byli dopisem vyzváni nahlásit bankovní účet pro účely výplaty dividend. Toto číslo lze nahlásit buď písemně vyplněním a zasláním návratky přiložené k pozvánce na valnou hromadu, nebo elektronicky prostřednictvím formuláře na internetových stránkách společnosti. Pokud akcionář číslo účtu nesdělí, nelze mu v souladu se zákonem 90/2012 Sb. dividendy vyplatit.

Zápis z valné hromady 25.6.2014

Pozvánka na valnou hromadu 25.6.2014

Návrh nového úplného znění stanov

Návrh na rozdělení zisku za rok 2013

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání zprávy o propojených osobách a návrhu na rozdělení zisku

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Oznámení