• vodakva-homepage-01.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-02.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-03.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-04.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-05.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-06.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Kanalizační služby

Střediska kanalizací nabízí zákazníkům následující kanalizační služby:

V případě zájmu lze požadované práce konzultovat a objednat na příslušném provozu kanalizací - vyberte podle obce, kde se bude objednávka realizovat.

Hydromechanizační práce:

 • čištění kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů všech profilů
 • čištění vnitřní kanalizace v průmyslových objektech a bytové zástavbě
 • čištění dešťové kanalizace a dešťových vpustí v komunikaci a pochozích plochách
 • vyvážení akumulačních prostorů biologických septiků, žump a domovních čistíren s uložením odpadu na ČOV K.Vary a ČOV Tachov
 • vyvážení akumulačních prostorů a usazovacích jímek s uložením odpadu na řízené skládce

Stavební práce:

 • stavební opravy a rekonstrukce kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů
 • stavební opravy a rekonstrukce dešťové kanalizace
 • stavební opravy biologických septiků, žump a malých domovních čistíren
 • stavební opravy a rekonstrukce vnitřních kanalizací v průmyslových a bytových objektech
 • odstraňování havárií na předmětných vodohospodářských zařízení

V oblasti investic:

 • výstavba nových kanalizačních přípojek a sběračů pro odpadní a dešťové vody
 • výstavba nových domovních čistíren odpadních vod, žump a čerpacích stanic, včetně výtlačných řadů.

V oblasti technicko-správní:

 • revize všech kanalizačních zařízení
 • zkoušky vodotěsnosti kanalizačních zařízení dle platných ČSN a EN
 • revize kanalizačních trub kamerou s vyhotovením videozáznamu a protokolu o provedené revizi
Ceny za hydromechanizační práce a likvidaci kalů ze septiků a žump a za další poskytované služby jsou k dispozici na příslušném provoze kanalizací:

Provoz kanalizací sever (pro Karlovarsko, Sokolovsko, Vejprtsko a Rakovnicko): Mattoniho nábřeží 35, Karlovy Vary - Drahovice, tel: 359 010 711

Provoz kanalizací jih (pro Tachovsko): Sokolská 333, Stříbro, tel: 359 010 765

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ