• vodakva-homepage-01.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-02.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-03.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-04.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-05.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • vodakva-homepage-06.jpg

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Aktuálně

Vodné a stočné 2017

Dne 1.12.2016 schválili zástupci členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech nové sazby vodného a stočného na rok 2017. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody se zvyšuje oproti roku 2016 o 96 haléřů na 57,54 Kč bez DPH, tedy 66,18 Kč včetně DPH. Součástí platby za vodu je i pevný roční poplatek, který se stanovuje podle velikosti fakturačního vodoměru, osazeného na vodovodní přípojce k domu. U nejrozšířenějšího vodoměru (o jmenovité kapacitě 1,5 m3/h) se pevný poplatek nemění a zůstane na stejné úrovni jako v roce 2016, odběratelé za tento vodoměr ročně zaplatí 1980 Kč včetně DPH. U ostatních vodoměrů se poplatky zvyšují v průměru o půl procenta. Běžný spotřebitel za vodu vydá v roce 2017 průměrně o 38 Kč ročně navíc.

„Největší podíl na zvýšení vodného a stočného má růst ceny za nákup surové vody z povrchových zdrojů. Vláda sice odstoupila od plánovaného navýšení poplatků za odběr podzemní vody, poplatky za odběr povrchové vody se však zvyšují. Tyto poplatky stanovují správci příslušných vodních toků a vzhledem k tomu, že k úpravě pitné vody využíváme na našem provozovaném území z devadesáti procent povrchové zdroje, má na nás toto navýšení značný vliv. Povodí Ohře zvyšuje cenu za odběr povrchové vody o 4,9% a Povodí Vltavy o 4,1%,“ vysvětlil Ing. Antonín Jágl, ředitel provozní společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

„ I přes toto mírné navýšení vodného a stočného, v průměru se jedná o 1,7 %, zůstává pořád naše cena jednou z nejnižších nejen v západních Čechách, ale i v porovnání s celorepublikovým průměrem, který byl letos zhruba 83 Kč za m3.  S přibývajícími objekty a zařízeními, které se zavádí do provozování ať už z důvodů rozšiřování provozovaného území, nebo kvůli zpřísňování legislativy, se zvyšují provozní náklady. Mírně porostou také náklady na opravy a investice do infrastruktury,“ doplnil Ing. Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

V roce 2017 předpokládá sdružení investovat do rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací více než sto milionů Kč z vlastních zdrojů. Také se bude snažit získat zdroje z dotačních programů ve výši až sedmdesát milionů Kč. Investice se budou týkat především dalšího rozšiřování kanalizačních sítí do okrajových částí obcí i výstavby nových kanalizačních systémů v malých obcích, kde dosud chyběly. „Vzájemná spolupráce našich členských obcí umožňuje stavět společné kanalizace, kde více obcí využívá jednu čistírnu vybavenou nejmodernější technologií. Pro tyto investice se nám také daří získávat dotace z Ministerstva zemědělství i příslušných krajů. Kanalizaci si tak mohou dovolit i menší obce, pro které by jinak byla finančně nedostupná,“ pokračoval Josef Hora. V letošním roce se dokončila nová kanalizace například v Děpoltovicích, Mírové a Chyši. V roce 2017 bude pokračovat dostavba kanalizace mimo jiné v obci Hory. Nový kanalizační systém se dostaví také v Dražově či Vrbicích a zahájit by se měla výstavba kanalizace v Abertamech, Nových Hamrech, Štědré, Květnové, Křivoklátu a Městečku.

„V roce 2017 pokračují také investice týkající se rozšiřování skupinových vodovodů do obcí, kde dosud chybí spolehlivý zdroj pitné vody. I na tyto investice žádáme o dotace z programů Ministerstva zemědělství a krajů,“ dodal Josef Hora. V letošním roce se rozšířil tachovský skupinový vodovod, na který se nově napojil Vyškov a Michalovy Hory. V roce 2017 by se měla zahájit výstavba nového přivaděče ze žlutického skupinového vodovodu do Dlouhé Lomnice. Na žlutický vodovod se nově napojí také Veselov a Ratiboř. Dále se připravuje rozšíření skupinového vodovodu Stříbro do obcí Nynkov, Řebří a Svojšín, dosud zásobených z vrtu, který v letním období často vysychal. V roce 2017 bude také pokračovat výstavba nové vodovodní sítě v Bublavě, nová vodovodní sítˇ se vybuduje i ve Vojkovicích a Jakubově.

„Část investic, týkajících se především nových technologií, a náklady na opravy hradí přímo naše provozní společnost. V roce 2017 budeme pokračovat v investicích do modernizace využívaných technologií, mechanizace, techniky i softwarů pro další zlepšení provozních služeb. V letošním roce jsme dokončili instalaci ultrafiltrace na naší největší provozované úpravně Březová. Jedná se o velmi moderní technologii, která nám pomáhá zvýšit bezpečnost úpravy pitné vody. Vzhledem k tomu, že jsme tuto technologii zaváděli vlastními silami, máme dostatek zkušeností k tomu, abychom ji mohli v budoucnu využít i na dalších provozovaných úpravnách. Stejně tak počítáme do budoucna s dalším využitím technologie nízkoteplotního sušení kalů, jejíž instalace se letos dokončila na karlovarské čistírně odpadních vod. Jednalo se přitom o první využití této technologie v ČR, obdobně jako v případě ultrafiltrace,“ uzavřel Antonín Jágl.

Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici zde.

 

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ